Garanties

 

Fabrieksgarantie tegen gebreken en uitvoeringsfouten


De Fabrikant geeft garantie tegen alle gebreken in het materiaal of uitvoeringsfouten. De geldigheid van de garantie is als volgt:
Star-serie: Tien jaar na de datum van aankoop door de gebruiker.

SW Nano: Twee jaar na de datum van aankoop door de gebruiker.

Alle overige units: Vijf jaar na de datum van aankoop door de gebruiker.
In het onwaarschijnlijke geval dat het product defect raakt en binnen de garantieperiode wordt teruggestuurd, repareert de Fabrikant de unit op zijn vestiging of vervangt hij deze zonder kosten in rekening te brengen.
Naar goeddunken van de Fabrikant en op basis van gegevens verstrekt door de dealer zal de Fabrikant beslissen of de unit lokaal kan worden gerepareerd. Indien lokale reparatie mogelijk is levert de Fabrikant de noodzakelijke reserveonderdelen zonder kosten in rekening te brengen. Om wachttijden te voorkomen voor de klant, is de fabrikant bereid een nieuw apparaat te sturen in het geval reparatie ter plaatse niet mogelijk is, zonder eerst het defecte apparaat te hebben ontvangen. Indien het defecte apparaat binnen één maand niet gereed is voor pick up bij de wederverkoper, zal deze het vervangende apparaat moeten betalen.
De Fabrikant verstrekt een retourautorisatienummer (RMA#) dat met alle teruggestuurde producten moet worden meegestuurd. Producten die worden teruggestuurd zonder RMA# en/of geen origineel label met het serienummer hebben worden niet geaccepteerd.
Deze garantie geldt niet voor gebreken of storingen waar de Fabrikant geen invloed op heeft, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – ongevallen, schade tijdens transport naar onze reparatievestiging, wijzigingen, onbevoegde reparaties en het niet opvolgen van installatieaanwijzingen, misbruik (met inbegrip van een gebroken signaalkabel), brand of overstroming. Daarnaast geven wij geen garantie voor uw Scalewatcher-product ten aanzien van de compatibiliteit met andere systemen.
Deze garantie geldt voor alle residentiële, commerciële en industriële producten die zijn vervaardigd door B & D Ingenieursburo BV, Scalewatcher (Thailand) Co., LTD, Scalewatcher Vietnam en Scalewatcher North America Inc., hierna “de Fabrikant” genoemd.
Deze garantie geldt niet voor overige elektrische apparatuur of watertoestellen of -apparaten die mogelijk worden gebruikt. De Fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen aan dergelijke apparaten die mogelijk worden gebruikt, anders dan het Scalewatcher-product dat is verkocht aan de gebruiker.
Aangezien de behandeling van de vloeistof door de Scalewatcher geen invloed heeft op de samenstelling van de vloeistof is de Fabrikant niet aansprakelijk voor de kwaliteit van het water.
De Fabrikant, zijn licentiehouders, dealers, distributeurs of overige vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor gederfde winst, schade aan apparatuur of overige verliezen als gevolg van een Scalewatcher-product dat niet goed werkt.
Het vermogen van het Scalewatcher-product om apparaten, apparatuur, vloeistof transporterende leidingen en overige inrichtingen te beschermen tegen de opbouw van kalkaanslag is afhankelijk van de inhoud van de vloeistof die per dag kan verschillen. Daarom kunnen de Fabrikant, zijn dealers, distributeurs en/of vertegenwoordigers niet aansprakelijk worden gesteld als de prestatie van de Scalewatcher-producten minder wordt.
De garantie blijft alleen van kracht mits het product is gebruikt voor het exacte doel waarvoor het is ontworpen en gemaakt en mits het strikt volgens de desbetreffende aanwijzingen is geïnstalleerd.
Ten behoeve van de garantie is het nuttig als informatie over de installatie van het Scalewatcherproduct op de volgende webpagina wordt ingevoerd:
www.scalewatcher.com/form.html
Deze garantie is de enige garantie die de Fabrikant verstrekt voor het Scalewatcher-product en hierin worden al onze verantwoordelijkheden benoemd. Er zijn geen andere expliciete garanties.
Door het Scalewatcher-product te installeren bevestigt de eindgebruiker deze garantie en stemt hij er mee in.

 


Werkingsgarantie
Introductie De prestatie van de Scalewatcher hangt af van vele parameters van het water. Daar het water verandert van tijd tot tijd en ook anders kan zijn tussen klanten onderling, is het niet mogelijk om 100% levenslange tevredenheid te garanderen. Na aanvaarding van de bestelling door ons kan de klant ervan verzekerd zijn dat de installatie van het product de verwachting zal overtreffen. In het onwaarschijnlijke geval dat de klant niet tevreden is zal onze “after sales service” de situatie evalueren en de noodzakelijke maatregelen treffen. Indien na mening van onze service afdeling niets meer gedaan kan worden, zal onze werkingsgarantie van kracht worden. Werkingsgarantie In het geval de klant niet tevreden is over de werking van het product, kan de klant het apparaat retourneren voor een terugbetaling of omruilen voor een sterker apparaat. Hiervoor zijn de volgende voorwaarden van kracht: Het product is gebruikt voor een bepaalde tijd zoals hieronder aangegeven.

● Scalewatcher Nano: Gebruikt voor minstens drie maanden maar niet langer dan vier maanden.

● Alle andere producten: Gebruikt voor minstens zes maanden maar niet langer dan twaalf maanden.

● Het product is gebruikt voor de toepassing waarvoor deze is ontworpen. Bijvoorbeeld:  Als de 3 Star buitenshuis is geïnstalleerd of huishoudelijke producten zijn gebruikt voor Commerciële en/of Industriële toepassingen, vervallen in dit geval alle garanties

● Het product is in goede staat..
Het product wordt beschouwd als een goed werkend apparaat na het opmerken van één of meer van de onderstaande punten waarvoor de Scalewatcher uiteindelijk is geïnstalleerd. In pijpleidingen en water verbruikende apparatuur:

● Harde mineraalafzetting is zachter geworden.

● Meer mineraalafzetting na het installeren van het product. Deze problemen zullen met de tijd verdwijnen.

● Harde mineraalafzetting is verminderd of voorkomen in systemen met stromend water.

● Daar waar het water niet voldoende stroomt heeft zich zacht, in plaats van harde mineraal afzetting gevormd

● Roest in ijzeren pijpen is verwijderd en omgezet naar een zwarte magnetiet laag.

● Minder corrosie.

● Verhoogde druk in de leidingen wanneer deze verkalkt waren.
In warmtewissellaars/koeltorens/koelers/condensatie-apparaten:

● Algen groei is verminderd of voorkomen.

● Het aantal bacteriën is verminderd of zelfs verminderd tot nul.

● Slijm is verdwenen.

● Temperatuurverschil is verhoogd.

● Behaal temperatuur (approach temperature) blijft langer stabiel.
Indien niet tevreden met de resultaten, licht uw leverancier dan in en samen zullen wij proberen het beter te laten werken. In het onwaarschijnlijke geval dat geen positieve resultaten worden behaald heeft u recht op terugbetaling. Installatie en vrachtkosten worden niet vergoed.